Eestis tasuta pakiautomaati saatmine alates 49€ tellimustele!

  • Valmistume kooliks töövihik lastele
  • Kirjutamise ja arvutamise töövihik lastele
  • IMG_20210903_142024
  • IMG_20210903_142040
  • IMG_20210903_142105
  • IMG_20210903_142121

Töövihik “Valmistume kooliks – 1.osa”

8,50

Töövihik on eelkõige suunatud 5–7-aastaste lastele. Lisaks lasteaiale ja eelkoolile on lapsevanemal võimalik kasutada seda oma lapsega kodus tegeledes. Vihiku koostamisel on arvestatud õppe- ja kasvatustegevuse eesmärkidest lähtuvaid nõudeid ja ainetevahelisi seoseid. See toetab lapse loomulikku huvi hankida teadmisi ja saada kogemusi ümbritseva elu, looduse ja ühiskonnanähtuste kohta ning on abiks ümbritseva maailma mõistmisel ja tervikliku maailmapildi kujunemisel.

Õpisisu valikul on lähtutud elulähedusest (koduloolisuse põhimõtetest), mida on püütud rakendada kõigi ainevaldkondade käsitlemisel.

Töövihiku läbivad teemad on kodu, koduümbruse loodus ja loomad, inimese eluolu ja tegevus. Nende teemade puhul tuuakse esile inimese ja tema elukeskkonna vahelisi seoseid aastaaegade taustal, inimese ja looduse ühtekuuluvust rõhutades.

Töövihik koosneb kahest osast. Esimene osa sisaldab õppematerjali septembrist detsembrini ja teine jaanuarist maini. Töö on jaotatud kuude kaupa nii, et iga nädala jaoks on üks läbiv kodulooline teema, kuhu on koondatud erinevaid harjutusi-ülesandeid nii eesti keelest, matemaatikast kui ka loodusõpetusest.

Vihikus on harjutusi, mis sobivad kõnearenduseks ja lugema-kirjutama õppimise eelduste väljakujunemiseks. Suurt tähelepanu on pööratud käelisele tegevusele nii joonistamise, värvimise kui ka kirjutamise abil.

Olulisel kohal on ka eriharjutused, mis toetavad lapse psüühiliste protsesside – taju, mälu, mõtlemise – arendamist ja õppimise alusoskuste, vaatlus- ja kuulamisoskuse, võrdlemis-, järjestamis-, loendamis-, mõõtmis- ja rühmitamisoskuse kujundamist.

Töövihiku lõppu on lisatud teemade täpsemad selgitused ja metoodilised soovitused harjutuste läbiviimiseks.

Antud töövihiku juurde sobib väga hästi ka “Valmistume kooliks – 2.osa” töövihik.

 

Laos

Tootekood: koolibri-valmistume-kooliks-1.osa-töövihik-7880 Kategooria:

Jälgi meid Instagramis

12   499
9   95
8   134
22   162
SAA ESIMENE OST 10% SOODSAMALT!
Ole esimene, kes saab infot uute toodete, eripakkumiste ja allahindluste kohta.